Nye regler for sortering af affald

Fra den 1. januar 2023 træder en række nye regler for sortering af husholdningslignende affald fra erhverv i kraft. Erhverv skal som udgangspunkt sortere alt affald egnet til materialenyttiggørelse. 
Du kan læse mere om de nye regler her

Jeres affald skal fremadrettet sorteres i følgende fraktioner: 

  • Madaffald
  • Glas
  • Papir
  • Pap
  • Mad- og drikkekartoner 
  • Farligt affald
  • Tekstilaffald
  • Plast
  • Metal 
  • Restaffald

Har du allerede styr på jeres affaldshåndtering? Hvis ikke, kan du herunder se vores bud på en række forskellige løsninger. 

Har du brug for mere inspiration og hjælp til at komme i gang? Se nedenfor.