COOKIES OG PERSONDATA

Oplysninger om vores behandling af dine personoplysninger mv.


Vi er den dataansvarlige – hvordan kontakter du os?

Hørkram Foodservice A/S er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget om dig. Du finder vores kontaktoplysninger nedenfor.


Hørkram Foodservice A/S
Centervej 1
4180 Sorø
CVR-nr.: 85 50 07 16
Telefon: +45 57 87 04 00
E-mailadresse: databeskyttelse@hoka.dk


Formålene med vores behandling af personoplysninger, hvilke typer/kategorier af oplysninger og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger


Når du bruger vores hjemmeside, indsamler vi personoplysninger. Dertil bruger vi cookies og Google Analytics. 


Hvad er en cookie?


En cookie er en lille datafil, som gemmes på computeren eller telefonen for at kunne holde styr på, hvad der sker under dit besøg og for at kunne genkende computeren/telefonen. 
En cookie indeholder kun tekst og kan ikke indeholde virus.

Ingen af de satte cookies gemmer personlige eller personhenførbare oplysninger.

Ønsker du at slette vores cookies på din computer, fx efter dit besøg, kan du selv gøre det via denne guide


Hvad er Google Analytics (tredjepart cookies)?


Vi bruger Google Analytics som er en tredjeparts statistik service. Denne service bruger vi til statistik – til at se hvilke sider der besøges, hvor lang tid en bruger er på en side, hvilke produkter en bruger har kigget på mm. Google Analytics kan fravælges via dette plugin


Du kan vælge at afvise tredjeparts cookies i browseren via denne guide.

Hvilke typer personoplysninger behandler vi: Kundenummer samt kundenavn og tilknyttet konsulent, anonymiseret IP-adresse.
Formål: Brugervenlighed og statistik
Huske webshoppens funktionelle indstillinger
Bestilling på webshoppen
Statistik-opsamling for at gøre brugerens besøg mere relevant
Ordrer-tracking

Ingen af de satte cookies gemmer personlige eller personhenførbare oplysninger.

Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af:
EU Persondataforordningens art. 6, stk. 1, litra a, b og f

Hvor dine personoplysninger stammer fra:
Fra vores kundekartotek (hvis du bruger vores hjemmeside som kunde).
Fra data indsamlet af cookies og Google Analytics.

Overførsel til modtagere i tredjelande, herunder internationale organisationer:

-Vi vil overføre dine personoplysninger til modtagere uden for EU og EØS. Det drejer sig om Google Analytics, som er beliggende i USA.

Vi kan oplyse, at Google Analytics er en del af EU-U.S. Privacy Shield, hvorefter vi kan garantere for sikkerheden af dine personoplysninger.

Opbevaring af dine personoplysninger:
-Google Analytics opbevarer dine personoplysninger i 2 år.

Hvis du ansøger om et job hos os, behandles følgende personoplysninger:
Hvilke typer personoplysninger behandler vi: Almindelige personoplysninger, som navn, adresse, telefonnummer, email-adresse, køn, fødselsdato, yderligere personoplysninger, som nævnes i CV og ansøgning samt følsomme personoplysninger som billede af dig, hvis du vælger at uploade dette.
Formål: Rekruttering og statistik

Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af:
EU Persondataforordningens art. 6, stk. 1, litra a

Hvor dine personoplysninger stammer fra:
Du taster selv dine oplysninger ind i HR Management, som vi bruger til ansøgninger. 

Opbevaring af dine personoplysninger:
HR Management opbevarer dine personoplysninger i op til 6 måneder. 


Når du handler hos os, behandles følgende personoplysninger: 

Hvilke typer personoplysninger behandler vi: Vi behandler i første omgang virksomhedsoplysninger. Vi behandler dog også almindelige personoplysninger i form af navn, adresse, email-adresse, telefonnummer og evt. fødselsdag på fx kontaktpersoner, ejere og direktører i selskaberne.
Endvidere behandler vi andre personlige oplysninger om private forhold på virksomhedens ansvarlige deltagere som økonomi (RKI-registreringer), bolig og bil.
Formål: Oprettelse som kunde, handel (levering og fakturering), kreditvurdering


Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af:
EU Persondataforordningens art. 6, stk. 1, litra b og f


Hvor dine personoplysninger stammer fra:

Fra dig selv
Offentlige registre som virk.dk, tingbogen, bilbogen, personbogen
Experian Kreditsikring
Fra tredjepart fx vores sælgere eller interne medarbejdere

Overførsel til modtagere i tredjelande, herunder internationale organisationer:

Vi vil overføre dine personoplysninger til modtagere uden for EU og EØS. Det drejer sig om Google Analytics, MailChimp og Mandrill, som er beliggende i USA. Vi kan oplyse, at Google Analytics, MailChimp og Mandrill alle er en del af EU-U.S. Privacy Shield, hvorefter vi kan garantere for sikkerheden af dine peronoplysninger. Vi overfører din email-adresse til MailChimp og Mandrill, da vi benytter dem til at sende systemmails. Mandrill tracker firmanavn (kundenavn), kundenummer, brugernavn og email-adresse.


Opbevaring af dine personoplysninger

Vi opbevarer dine personoplysninger så længe du er kunde hos os og så længe lovgivningen kræver det. 
Mandrill lagrer data i 30 dage.


Dine rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig.

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder skal du kontakte os.

Ret til at se oplysninger (indsigtsret)

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.

Ret til berigtigelse (rettelse)

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

Ret til sletning

I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

Ret til begrænsning af behandling

Du har visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Ret til indsigelse

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores eller lovlige behandling af dine personoplysninger.

Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.


Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)

Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

Klage til Datatilsynet 

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

Dokumentoplysning

Dette er anden version af Hørkram Foodservice A/S ’s persondatapolitik skrevet 22. maj 2018.


 

Detaljerede oplysninger om cookies

Framelding af nyhedsbrev

Det er til enhver tid muligt at framelde sig nyhedsbrevet via linket nederst, ligesom man altid kan få oplyst, ændret eller slettet sine data hos Hørkram Foodservice A/S ved henvendelse på databeskyttelse@hoka.dk

Klik her for at få oplysninger om Hørkram Foodservice A/S’s nyhedsbrevspolitik.

*Din e-mail: