Nordjysk Naturkød

Når du vælger kød fra Nordjysk Naturkød, får du et produkt af særlig høj kvalitet, hvor dyrene har levet et godt liv. Kvæget er af udvalgte racer, der giver sunde, robuste og rolige dyr, som trives med det frie liv. Dyrene er på græs mindst 120-150 dage om året, heraf minimum 90 dage på godkendte naturgræsningsarealer, der hovedsageligt består af enge, strandenge, overdrev, heder og moser. Kvæget afgræsser hovedsageligt naturområderne i sommerhalvåret, men i nogle tilfælde også om vinteren, hvor der tages hensyn til dyr og natur på samme måde som om sommeren. Om vinteren har dyrene adgang til læskur med tørt, strøet leje.
Alle de landmænd, som er tilknyttet Nordjysk Naturkød, er godkendt af Dyrenes Beskyttelse.

Kvaliteten

Konceptet rummer flere forskellige kvægracer, men alle racer er kødkvæg eller krydset med kødkvæg. Dyrene har haft et frit liv og har fået masser af motion. De har derfor en flot udviklet muskulatur, og kødet er magert, hvorfor det er vigtigt at stege det skånsomt. Nordjysk Naturkød er kød uden stress. Transporten til det lokale slagteri er kort, og dyrene transporteres udelukkende af godkendte dyretransporter.

Beskyttelse af naturområder

Visionen bag Nordjysk Naturkød er at bevare og beskytte naturområder og landskaber i Nordjylland, som ellers er truet af tilgroning. Gennem afgræsning bevares det åbne og lyse landskab og dermed den biologiske mangfoldighed, der skaber varierede naturoplevelser. Af de naturgræsningsarealer, der anvendes, skal min. 75% være prioriterede §3 arealer iht. naturbeskyttelsesloven, fredede arealer af hensyn til natur, Natura 2000-arealer eller lysåbne naturarealer.

Nordjysk Naturkød er kvalitetsprodukter, der fremstilles i begrænsede mængder. Som kunde vil du derfor opleve, at udvalget kan variere.

NORDJYSK NATURKØD – GIVER DIG EN GOD SMAG I MUNDEN

Bliv kunde hos Hørkram

Ønsker du at blive kunde hos Hørkram? Læs meget mere om dine muligheder og udfyld vores online formular. 

Bliv kunde hos Hørkram Foodservice A/S

Oplev sortimentet

Med mere end 30.000 unikke varenumre har vi alt, hvad du har brug for i dit køkken. Gå på opdagelse i det store udvalg hos Hørkram Foodservice.

Oplev sortiment her