Masser af frisk luft
Vores grise er danske – de fødes i Danmark, lever hele deres liv i Danmark og slagtes på et dansk slagteri lige i nærheden af gården, hvor de bor. Alle vores grise fødes i hytter på markerne omkring gårdene og lever minimum de første fem uger dér sammen med deres mor.

Herefter fravænnes grisene, som flytter i stald. I stalden har vores grise altid adgang til udearealer, og deres liggearealer er strøet med blød halm. Grisene får godt foder, som sikrer, at de føler sig naturligt mætte, og de medicineres kun i henhold til en række skærpede regler.

Det gode griseliv
Vores grise fødes på en familieejet gård i Sørvad i Midtjylland eller på en tilsvarende gård, hvor grisene har samme vilkår. Her lever grisene hele deres liv. På gården i Sørvad bor Karsten og hans søn, Dan, også. De to tager sig af grisene og sørger hver dag for, at de lever det gode griseliv.