Solceller som et skridt på vejen mod energineutral drift

Driften af store køle- og frostlagre er energitung og kan afhængig af energikilden udgøre en belastning for miljøet. Derfor – og som en del af et større fokus på bæredygtighed – igangsatte virksomheden Hørkram Foodservice A/S, der fungerer som grossistleverandør til foodservice-markedet, i februar 2022 etablering af et tagmonteret solcelleanlæg, der på Sjælland er det andet største af sin slags.

Hørkram Foodservice A/S, der dagligt leverer mange tons varer til restauranter, kantiner, plejehjem, børnehaver og hoteller med mere, har to logistikcentre – ét i Sorø på 62.000 m² og ét lidt udenfor Aarhus på 33.000 m². På lagrene, hvor virksomhedens mere end 32.000 varenumre opbevares, er der store arealer med køl og frost. Nedkølingen af disse områder er energitung og er derfor ét af virksomhedens opmærksomhedspunkter i deres arbejde med bæredygtighed.

”Vi arbejder meget med bæredygtighed – både i forhold til vores drift og i forhold til, hvordan vi kan hjælpe vores kunder til at handle mere bæredygtigt. Derfor er det et naturligt skridt for os at kigge mod optimering af driften af vores centre.” fortæller Vivi Kjersgaard, Bæredygtighedschef i Hørkram Foodservice A/S.

Montagen af Hørkrams 9.000 m² store solcelleanlæg pågår i øjeblikket. Projektering og montage varetages af NRGreen og forventes afsluttet 1. april, hvorefter anlægget sættes i drift. Anlægget forventes at kunne producere 1.754.000 kWh om året og vil dermed spare klimaet for 275 tons CO₂ pr. år.

Simon Borbiconi, partner i NRGreen, tilføjer: "Vi er glade for at samarbejde med Hørkram om implementeringen af deres nye solcelleanlæg. Det er inspirerende at vide, at solcelleprojektet bidrager til deres ambitiøse strategi om mere bæredygtig drift. Hørkrams nye solcelleanlæg bliver blandt de største tagbaserede anlæg i Danmark og giver en årlig CO₂-besparelse på 275 tons. Det svarer til et årsforbrug for mere end 1.000 personer og gør derfor en betydelig forskel for klimaet.”

Solcelleanlægget, der på Sjælland er det andet største af sin slags, skal kombineret med et andet – endnu ikke offentliggjort – projekt sikre energineutral drift af Hørkrams bygninger i Sorø, og sammen med blandt andet lastbiler, der benytter genanvendt CO₂ som kølemiddel, insektstriber og sedumtag skal disse projekter bidrage til Hørkrams grønne profil.

”Vi tog i starten af 2022 en beslutning om at arbejde for energineutral drift af bygningerne i vores center i Sorø. I den forbindelse vedtog vi det store solcelleprojekt, der er ét blandt flere spændende bæredygtighedstiltag, vi har igangsat, som et skridt på vejen mod netop energineutral drift af centeret. Vi håber at kunne indfri denne målsætning med udgangen af 2023.” uddyber Claus Bredvig, der er Centerdirektør i Hørkrams afdeling i Sorø.

Kontakt:
Claus Bredvig                      Vivi Kjersgaard
Centerdirektør                     Bæredygtighedschef
cbr@hoka.dk                       vkj@hoka.dk
+ 45 57 87 04 69               + 45 57 87 04 02