Socialt ansvar

Social ansvarlighed
Vi arbejder primært med 4 hovedområder indenfor Corporate Social Responsibility:

  • Miljø
  • Det sociale ansvar
  • Medarbejdere
  • Samfundsengagement

Det er alle områder, der relaterer sig til vores forretning og som ligger tæt op af vores værdisæt og forretningsprincipper. Vi har et ønske om øget gennemsigtighed, bæredygtighed og ansvarlighed, som vi arbejder med gennem målsætninger, interne processer og politikker.

CSR politik
En integreret del af CSR politik er, at vi påtager os et socialt ansvar. Det omfatter blandt andet et tæt samarbejde med de offentlige myndigheder i forhold til arbejdsprøvning og reetableringsindsats. Vi etablerer stillinger, som står til rådighed for personer med særlige behov for at understøtte en indfasning på arbejdsmarkedet. Der arbejdes desuden med mentorordninger til støtte og udvikling af medarbejdere i jobprøvning for at følge op på medarbejderen undervejs i processen og for at nå i mål med den enkelte. Ud over dette er der en fast målsætning om etablering af elevpladser med et spændende elevforløb indenfor lager, logistik, kontor og kødopskæring. Dette er en integreret del af arbejdsformen og hverdagen i flere afdelinger i vores virksomhed. Desuden har vi fokus på løbende tilpasning af antallet af elevpladser i takt med virksomhedens vækst i øvrigt. 

Dyrenes Beskyttelse

En række af vores produkter er anbefalet af Dyrenes Beskyttelse. Læs mere om mærket her.

Miljø
Det er vores politik, at vi vil kvalitetssikre vores indsats for miljøet ved at være certificeret efter den internationale standard for miljøledelse ISO 14001. Det vil sige, at vi arbejder målrettet efter et miljøledelsessystem, der tager udgangspunkt i vores virksomhed, dens processer og aktiviteter. Der udarbejdes konkrete målsætninger med dertil hørende projektplaner, som revideres og bliver fulgt op én gang årligt indenfor følgende områder: produkter, affald, energi, transport, vand og arbejdsmiljø. Blandt disse forhold kan nævnes nedbringelse af CO2 udslip ved køling, distribution og affaldsforhold, herunder affaldsmængder, -typer og -bortskaffelse.

Vi arbejder løbende på at nedbringe egen miljøbelastning og på at tage et større miljøhensyn. Dette indebærer også løbende dialog med leverandører, kunder, myndigheder og andre interessenter om forbedring af miljøforholdene og om forebyggelse af forurening ved vores aktiviteter. Vi vil overholde gældende lovgivning herunder miljø- og arbejdsmiljølovgivningen. 

Medarbejdere
Vi har en fælles og klar målsætning om, at vi som virksomhed skal være rummelig med respekt for den enkelte og med plads til forskellighed. Alles plads er vigtig for at nå i mål og vi skal have respekt for hinanden og hinandens arbejdsfunktioner.

Gennem uddannelsesforløb og interne opfølgningssystemer arbejder vi desuden med både det fysiske som det psykiske arbejdsmiljø. Med baggrund i arbejdspladsvurderingen udvikles området løbende sammen med det generelle arbejdsmiljø og sundhed.

Samfundsengagement
Vi opstiller mål indenfor reduktion af madspild og udfærdiger handlingsplaner for området. Dette foregår både internt i virksomheden, eksempelvis i egen kantine, hvor der arbejdes med løbende tilpasning og eksternt, eksempelvis i forhold til tilbud på de varegrupper, der ligger tæt på ”Bedst før datoen”. Ud over dette forsøger vi løbende at tilgodese velgørenhedsorganisationer med tiltag som donationer af mad til velgørenhed og med udlån af udstyr til velgørenhedsarbejde.

Skån grundvandet 
Vidste du, at økologiske fødevarer skåner grund-vandet for mødet med rester af pesticider og kunstgødning?

Tjek hvor meget du skåner på din økologiopgørelse.Vi beregner det for dig!  Vis dine kunder, at du gør noget for miljøet, se vores grundvandsdråber, som du kan printe. 

Lav for eksempel en temauge, sæt skilte på bordene, i menukortet eller som udstilling i buffeten. I kan dekorere med vores grundvandsdråber som findes 
her.

Print din egen grundvandsdråbe og tilføj det antal liter grundvand som dit køkken skåner. Find vores materiale her.

FødevareBanken
Vi samarbejder med FødevareBanken  i forbindelse med vores fødevaremesser og donerer al overskudsmad til socialt udsatte i Danmark. Det er et samarbejde, som vi er rigtigt glade for!

Læs mere om FødevareBanken her.

Unilever CO2 beregner og madspild
Her kan du nemt klikke videre til Unilevers CO2-beregner, klimasmarte opskrifter, tips og læse om bæredygtighed i storkøkkenet. Læs mere her.