Bæredygtigt fiskeri

MSC og ASC

MSC certificering

MSC (Marine Stewardship Counsil) er en global organisation, som samarbejder med fiskerier, fiskeindustrien, forskere, natur- og miljøorganisationer og offentligheden på at fremme bæredygtige fisk og skaldyr.

I 2010 valgte Hørkram Foodservice at blive MSC certificeret efter MSC Chain of Custody Standard. Vi arbejder dermed efter et styringssystem, der fremmer bæredygtige fisk og skaldyr og vi markedsfører MSC mærkede produkter.

Standarden er baseret på tre kerneprincipper: 

  • Bæredygtige fiskebestande

  • Bevarelse af det økosystem, som fiskeriet er afhængig af

  • Et effektivt og ansvarligt styringssystem

ASC certificering

ASC (Aquaculture Stewardship Counsil) er en global organisation, som bl.a. samarbejder med producenter af opdrættede fisk og skaldyr, fødevarevirksomheder, forskere og forbrugere for at:   

  • Anerkende og belønne ansvarlig akvakultur gennem ASC akvakultur certificeringsprogrammet

  • Fremme bedste miljømæssige og sociale valg, når man køber opdrættede fiskevarer

  • Bidrage til at omdanne markeder mod bæredygtighed

I 2015 valgte Hørkram Foodservice at blive ASC certificeret. Vi arbejder dermed efter et styrringssystem, der fremmer bæredygtige opdrættede fiskevarer, og vi markedsfører ASC mærkede produkter.