Hørkram bæredygtighedsrapport 2018/19

I Hørkram har vi i hele firmaets historie taget forskellige initiativer indenfor bæredygtighed, herunder klimatiltag og sociale initiativer. Selvom vi længe har haft fokus på at agere bæredygtigt på en lang række områder, har vi ikke tidligere praktiseret at fortælle bredt om vores forskellige indsatser. Vi er meget stolte over vores initiativer, og derfor følte vi, at det var tid til at sætte ord på disse.

Vi håber, at du finder Hørkrams første bæredygtighedsrapport inspirerende og oplysende – og så håber vi, at du bliver lidt klogere på Hørkram som virksomhed.

God fornøjelse!
 

  

BÆREDYGTIGE VARER

I dette afsnit af vores bæredygtighedsrapport kan du læse mere om vores holdning til dyrevelfærd og om, hvordan vi gør det nemt for vores kunder at vælge økologi. Ligeledes kan du blive klogere på de krav, vi stiller til vores leverandører og om både de interne og de eksterne kontrolprocedurer i vores to centre.


BÆREDYGTIG OPBEVARING OG TRANSPORT

Vi er meget bevidste om, at vores distribution er én af de største miljøbelastninger forbundet med vores forretning. I det andet afsnit af vores bæredygtighedsrapport fortæller vi om vores emballageløsninger, om de mange miljøtiltag ved vores vognpark og om vores nye hybridlastbiler.


 

BÆREDYGTIGE KLIMATILTAG

Tredje afsnit af vores bæredygtighedsrapport stiller skarpt på vores miljøpolitik og -strategi. Desuden er der mulighed for at læse om vores miljøtiltag i forbindelse med byggeri, om vores affaldshåndtering og om vores indsats for forebyggelse og begrænsning af madspild i det daglige og under vores messer.

 

BÆREDYGTIG ARBEJDSGIVER

Medarbejderne er rygraden i vores virksomhed, og derfor gør vi meget ud af, at alle i Hørkram går glade på arbejde og glade hjem igen. Vi arbejder aktivt med både det fysiske og det psykiske arbejdsmiljø, herunder nultolerance overfor mobning, men også med integration og med vores lærlinge- og elevindsats.