Miljø

Miljøcertificering efter ISO 14001

Som markedsledende leverandør til storkøkkener i Danmark er miljøpåvirkninger en betydelig faktor i Hørkrams forretningskoncept.

Med udgangspunkt i vores miljøpolitik, som gælder for alle væsentlige miljøforhold, der er knyttet til vores aktiviteter, produkter og tjenesteydelser, har vi opbygget et miljøstyringssystem i henhold til ISO 14001 standarden.

Blandt disse forhold kan nævnes nedbringelse af CO2 udslip ved køling og distribution og affaldsforhold, herunder affaldsmængder, -typer og -bortskaffelse.

Via tæt dialog med vores kunder og leverandører sikrer vi, at kvaliteten af vores produkter er i top og at der tages mest muligt hensyn til miljøet ved produktion af de varer, som vi leverer til vores kunder. 

Derudover udvider vi løbende vores sortiment med naturvenlige produkter (økologiske produkter, svanemærkede rengøringsmidler og kød fra fritgående dyr).

Vi arbejder også intensivt på at nedbringe miljøpåvirkningen ved vareudlevering. Alle vores chauffører skal gennemføre et kursus i energirigtig kørsel og de bliver løbende efteruddannet. Vores kørselsafdeling arbejder tæt sammen med vores konsulenter og kunder på at reducere antallet af drops.

For at forbedre arbejdsmiljøet benyttes el-pakkevogne, som elektronisk kan indstilles af den enkelte medarbejder, som dermed belastes mindst muligt og undgår rygskader.

Vores medarbejdere med faste arbejdspladser, har indstillelige skriveborde, som kan tilpasses efter behov. Der er etableret klimaanlæg i samtlige kontorer. Endvidere har vi installeret Genvex anlæg, som suger den varme luft ud og genbruger denne til opvarmning af ny luft.