weblogin

Tilbud kampagner

Kataloger inspiration

Messer seminarer

Busplaner tilmelding forside1

 Bustilmelding til Hørkram
 Julemesse 

 Her kan du se vores busplaner til og 
 fra Lokomotivværkstedet i Køben-
 havn. HUSK sidste tilmelding er
 mandag d. 27. oktober.

 Tilmeld dig her ...

 

Sådan finder du os kort forside

Hvor finder du Hørkram Jule-
messe?

 
Lokomotivværkstedet 
 Otto Busses vej 5A 
 Bygning OBV 037
 2450 København SV 

 Kort og guide følger snarest!

 

Parkering

 GRATIS P-pladser og bus!

 Læs mere om gratis P-pladser og 
 gratis busser til og fra P-hus til
 vores julemesse.
 
 
 

Læs mere…

UM Kdopskªring 1

 Egen kødopskæring giver 

 Kvalitet, leveringssikkerhed og flek-
 sibilitet.Vi tilbyder et bredt sortiment 
 af kød- og pålægsvarer, hvor vi op-
 fylder individuelle kundeønsker helt
 ned på skivetykkelse og antal. 
 

Læs mere…